Retningslinjer for publisering av bilder og film

Bingsfoss Sportsklubb tar datasikkerhet og personvern på alvor, spesielt med tanke på at vi har mange barn som medlemmer. I forhold til datasystemer hvor det registreres medlemsdata bruker vi kun systemer som er godkjent av Norges Idrettsforbund til dette formålet. Systemet vi bruker er Spond Club som er koblet sammen med Spond app.

 

  1. Foto/video av laget og utøvere tas under trening, konkurranser og sosiale sammenkomster.
  2. Foto/video deles på flyers og hjemmeside i forbindelse med markedsføring av klubben og i lukket Facebook gruppe til foreldre.
  3. Bildene deles kun med samtykke fra foresatte. Samtykke gis/gis ikke ved påmelding av barnet.
  4. For hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til noe annet enn det beskrevet i punkt 2, skal det alltid innhentes særskilt samtykke.  
  5. Bingsfoss Sportsklubb skal bare publisere bilder som framstiller barn i positive situasjoner og som gir positive assosiasjoner.
  6. Hvis et barn ikke ønsker å bli tatt bilde av, overstyrer dette en godkjenning fra foreldrene.
  7. Bingsfoss Sportsklubb skal ikke ta eller bruke bilder fra badesituasjoner eller andre situasjoner med avkledde barn. Dette omfatter ikke bilder av folk i idrettstøy.

Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt.

 

Nyttige lenker:

Regler fra Idrettsforbundet Norges idrettsforbund har lagt ut mer informasjon om bruk av bilder og video fra idrettsaktiviteter: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

 Les mer om bilder av barn på nett på Datatilsynet.no: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/bilder-av-barn-pa-nett/

På dubestemmer.no kan dere lese mer om barn og unges personvern og hvordan dere kan gå frem dersom bilder skulle havne på avveie: http://www.dubestemmer.no/voksne/foresatte